Xin vui lòng dành thời gian đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều Khoản”) trước khi bạn tiếp tục sử dụng dlskitfree.com (“Trang web”) hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến trang web này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ tất cả các Điều Khoản dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng Trang web.

1. Sử Dụng Trang Web

1.1. Bạn cam kết rằng bạn sẽ sử dụng Trang web một cách hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định, luật pháp và quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến việc sử dụng Trang web.

1.2. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây ảnh hưởng xấu đến tính bảo mật, tính toàn vẹn hoặc hoạt động của Trang web. Bạn cũng không được thực hiện các hành động có thể gây quá tải hoặc ảnh hưởng xấu đến hệ thống hoặc cơ sở hạ tầng liên quan đến Trang web.

2. Nội Dung và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

2.1. Mọi nội dung trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, video, đồ họa và biểu đồ, đều là tài sản của chúng tôi hoặc các bên cấp phép cho chúng tôi sử dụng. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sản xuất hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

2.2. Bất kỳ phản hồi, đề xuất hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web sẽ trở thành tài sản của chúng tôi, và chúng tôi có quyền sử dụng, sao chép, phân phối và thực hiện lại những thông tin này mà không cần phải xin ý kiến của bạn.

3. Bảo Mật và Quyền Riêng Tư

3.1. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật riêng biệt được nêu rõ trên Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

3.2. Bạn hiểu rằng việc truyền thông tin qua internet có thể không hoàn toàn bảo mật. Mặc dù chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho thông tin truyền qua Trang web.

4. Thay Đổi và Chấm Dứt

4.1. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ phần nào của Điều Khoản này vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi chúng tôi đăng thông báo về những thay đổi này trên Trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

4.2. Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt hoặc tạm ngưng quyền truy cập của bạn vào Trang web bất cứ lúc nào mà không cần bất kỳ thông báo trước nào.

5. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc đề xuất nào liên quan đến Điều Khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên Trang web.

Việc sử dụng Trang web đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các Điều Khoản này. Vui lòng đảm bảo bạn đã xem xét kỹ các điều khoản trước khi tiếp tục sử dụng Trang web.